Викладачі кафедри кримінального права і криміналістики пройшли стажування у Варненському вільному університеті «Чорноризець Храбрий» (м. Варна, Болгарія).

19/09/17

З 10 по 16 вересня 2017 року троє викладачів кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету: к.ю.н., доцент Ющик Олена Іванівна, к.ю.н., доцент Шевчук Андрій Васильович та к.ю.н., доцент Боднарук Олександр Миколайович разом з викладачами інших вузів України пройшли стажування на юридичному факультеті Варненського вільного університету «Чорноризець Храбрий» (м. Варна, Болгарія).

Під час стажування викладачі кафедри ознайомилися з роботою університету, взяли участь у науковому семінарі «Знайомство з системою освіти Болгарії», ознайомилися із роботою бібліотеки та бібліотечним фондом університету, де опрацювали літературу з кримінально-правових дисциплін, а також відвідали лекційні та практичні заняття, які проводились на юридичному факультеті за кримінально-правовим напрямом («Кримінальне право», «Криміналістика»), взяли участь у секції «Розвиток юриспруденції: проблеми та перспективи” ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці: виклики сучасності», виступили із доповіддями, яка надруковані у журналі «Innovations in Science and Education: Challenges of our time». – London: IASHE, 2017. – 2 Issue. – 266 р.

Окремо варто зазначити, що викладачі кафедри взяли участь у засіданні кафедри юридичних наук юридичного факультету Варненського вільного університету, ознайомилися із робочими програмами бакалавра, магістра за спеціальністю «Право» юридичного факультету, освітніми магістерськими програмами за окремими спеціальностями, з вимогами до вступу в аспірантуру та докторантуру Варненського вільного університету «Чорноризець Храбрий» та процедурою захисту дисертацій, а також з ґрантовою діяльністю на юридичному факультеті.

Також викладачі ознайомилися з роботою юридичних клінік на юридичному факультеті, з організацією роботи криміналістичної лабораторії та інших кабінетів криміналістики, взяли участь в обговоренні угод про співпрацю між юридичним факультетом Варненського вільного університету Чорноризця Храбра та юридичними факультетами вузів України, з умовами вступу та навчання іноземних студентів.