12 жовтня 2017 року підписано угоду про спільну узгоджену взаємовигідну діяльність з питань організації та проходження практики у Чернівецькому міському відділі з питань пробації студентами юридичного факультету

12/10/17

12 жовтня 2017 року відбулася чергова робоча зустріч начальника Чернівецького міського відділу з питань пробації Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Кувіли Руслана Миколайовича з деканом юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проф. Пацурківським Петром Станіславовичем, завідувачем кафедри кримінального права і криміналістики доцентом Жаровською Галиною Петрівною, доцентом кафедри кримінального права і криміналістики Ющик Оленою Іванівною.

Підсумком зустрічі була підписана угода про спільну узгоджену взаємовигідну діяльність з питань організації та проходження практики у Чернівецькому міському відділі з питань пробації студентами юридичного факультету.

У відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року та проекту Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії, виробнича практика є невід’ємною частиною навчального процесу та одним із основних видів підготовки студентів до майбутньої роботи за спеціальністю «Право».

Виробнича практика в Чернівецькому міському відділі з питань пробації сприятиме оволодінню студентами сучасними методами та форма організації діяльності відповідного органу, формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень та застосування їх у подальшій професійній діяльності.

Проходження виробничої практики студентами юридичного факультету в органах пробації сприятиме професійно-орієнтованій профільній підготовці майбутнього фахівця. Так як, постає нагальна потреба у створенні та удосконаленні розвиненої системи професійної підготовки майбутніх спеціалістів служби пробації.