Список публікацій

11. Шевчук А. В. Мораль як об’єкт кримінально-правової охорони / А. В. Шевчук // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 412-416.

10. Шевчук А.В. Несовершенство законодательной конструкции юридического состава взяточниства в УК Украины как результат правотворческой ошибки // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. - М.: Проспект, 2009. – С.717-724.

9. Шевчук А.В. Подвійна форма вини за кримінальним законодавством України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С.102-105.

8. Шевчук А.В. Питання добровільної відмови від вчинення злочину – завдання ефективної боротьби з організованою злочинністю і корупцією // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. - Київ, 2005. - С. 157-164.

7. Шевчук А.В. Умисел: проблеми відмежування видів за інтелектуальною стороною // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005р.). – Острог: правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005.- C.360-361.

6. Шевчук А.В. Незакінчений злочин: поняття, види та особливості кваліфікації // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 236: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С.117-120.

5. Шевчук А.В. Поняття непридатного замаху та його види // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 125: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С.101-103.

4. Шевчук А.В. Готування до злочину та особливості відповідальності за готування // Актуальні проблеми держави і права. Випуск 11. – Одеса: Юридична література, 2001. – С. 536-544.

3. Шевчук А.В. Розмежування добровільної відмови від вчинення злочину та дійового каяття // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 121: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С.109-111.

2. Шевчук А.В. Замах на злочин та його ознаки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 105: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С.92-95.

1. Шевчук А.В. Поняття та види стадій вчинення злочину // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 91: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С.95-98.

Навчально-методичні посібники, монографії:

5. Шевчук А.В, Дякур М.Д. Кримінальне право України (Особлива частина): навчальний посіб. / Андрій Шевчук, Марія Дякур. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – 472 с.

4. Кримінальне право України (Особлива частина): Навчально-методичний посібник. Укл. А.В. Шевчук, М.Д. Дякур, Л.В. Гусар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.

3. Ющик О.І., Шевчук А.В., Нежурбіда С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с.

2. Нежурбіда С.І., Шевчук А.В., Жаровська Г.П., Ющик О.І., Ніндипова Т.А. Кримінологія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

1. Шевчук А.В. Теорія кваліфікації злочинів. Методичні рекомендації та програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2004. – 36 с.