Список публікацій


Статті:

1. Савчук А.В. Географія умисних вбивств в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 109-116.

2. Савчук А.В. Географія умисних тяжких тілесних ушкоджень в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 115-123.

3. Савчук А.В. Кримінологічне дослідження просторово-часових особливостей зґвалтувань в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 538: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 115-123.

4. Савчук А.В. Просторово-часові особливості зґвалтувань в Україні // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: збірник наукових праць. / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – С. 222-223.

5. Савчук А.В. Наукова думка ХХІ ст. про просторово-часові особливості злочинності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 141-144.

6. Савчук, Артем. Научная мысль ХІХ века о пространственно-временных особенностях преступности // Свобода. Сигурност. Правосъдие. – Русе: Русенски университет «Ангел Кънчев», 2013. – С. 104-115.


Конференції:

1. Савчук Артём. Основные этапы развития научной мысли о пространственно-временных особенностях преступности в землях Украины в период ХІХ - начала ХХІ веков // Научные труды на Русенския университет, том 51, серия 7, Правные науки - Русе: Русенски университет «Ангел Кънчев», 2012. – С. 279-286.

2. Савчук А. В. «Географія» злочинності як показник злочинності // Протидія злочинності: теорія та практика: збірник матеріалів VІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – C. 168-170.

3. Савчук А. В. Географія злочинності в системі показників злочинності / А. В. Савчук // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 444-446.