Список наукових та навчально-методичних праць


Наукові праці:

1. Гусар Л.В. Історія розвитку інституту необхідної оборони. Держава і право: Збірник наукових праць. Спецвипуск. – 2005. – С.287-292. (Фахове видання).

2. Гусар Л.В. Правова та соціальна природа інституту необхідної оборони. Ерліхівський збірник Випуск 4-5. – Чернівці, 2005. – С. 224-227.

3. Гусар Л.В. Поняття необхідної оборони IV міжнародна науково-практична конференція «Динаміка наукових досліджень». Матеріали. Дніпропетровськ. - 2005. – С.24-26.

4. Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. - № 306. – С.118-122. (Фахове видання).

5. Гусар Л.В. Поняття меж необхідної оборони. Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 11. – С.73-78. (Фахове видання).

6. Гусар Л.В. Застосування необхідної оборони працівниками міліції. Вісник прокуратури. – 2006. - № 10. – С. 90-94. (Фахове видання).

7. Гусар Л.В. Проблемні питання необхідної оборони. IV міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть». Тези. Тернопіль.- 2006. – С. 27-28.

8. Гусар Л.В. Реалізація права на оборону. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. - № 375. - С.115-118. (Фахове видання).

9. Гусар Л.В. Проблемні питання перевищення меж необхідної оборони. III міжнародна науково-практична конференція «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку». Тези. Луцьк. - 2007. – С.238-239.

10. Гусар Л.В. Порівняльна характеристика кримінального права зарубіжних країн. Вісник прокуратури. – 2008. - № 2. – С. 119-125. (Фахове видання).

11. Гусар Л.В. Проблемні питання при перевищенні меж необхідної оборони . Міжнародна науково-практична конференція «Правова політика Української держави». Матеріали. Івано-Франківськ. - 2010. – С. 216-218.

12. Гусар Л.В. Кримінологічна характеристика особи, яка перевищила межі необхідної оборони. II международно научно-практическая конференция «Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы». Материалы. Симферополь. - 2010. – С. 383-385.

13. Гусар Л.В. Поняття інституту необхідної оборони у кримінальному праві України. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 100-105. (Фахове видання).

14. Гусар Л.В. Історія зарубіжної кримінологічної думки: витоки кримінології. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 538: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 99-103. (Фахове видання).

15. Гусар Л.В. Проблемні питання при перевищенні меж необхідної оборони. Вісник прокуратури. – 2010. - № 10. – С. 59-68 (Фахове видання).

16. Гусар Л.В. Право громадян на необхідну оборону. Міжнародна науково-практична конференція «Генезис публічного права: від становлення до сучасності». Збірник наукових праць. Миколаїв. - 2010. – С. 24-25.

17. Гусар Л.В. Боднарук О.М. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони. Вісник прокуратури. – 2011. - № 4. – С.112-119. (Фахове видання).

18. Гусар Л.В. Тенденції розвитку злочинності в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 540: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 104-108. (Фахове видання).

19. Гусар Л.В., Вакарюк Л.В. Кримінально-правові підстави реалізації права на необхідну оборону. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 128-134. (Фахове видання).

20. Гусар Л.В. Практичні питання удосконалення законодавства, яке регламентує право на необхідну оборону. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. – Чернівці, 2014 - № 2. – С.183-191. (Фахове видання).

21. Гусар Л.В., Вакарюк Л.В. Загальна характеристика сучасних підходів до розуміння системи фінансового права України. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. – Чернівці, 2015 - № 2. – С.45-57. (Фахове видання).

22. Гусар Л.В. Кримінологічне дослідження особи, яка перевищила межі необхідної оборони. Medzinarodna vedecka konferencia «Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov». - Bratislava, Slovenska republika.- 27-28 novembra 2015 r.– С.46-49.

23. Гусар Л. В. Корупція у політичній сфері : реалії сьогодення / Л. В. Гусар // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 429-432.


Основні навчально-методичні роботи:

1. Дякур М.Д., Гусар Л.В.Кримінальне право (особлива частина) Чернівці: Рута, 2010. – 87 с.

2. Дякур М.Д., Гусар Л.В Кримінологія. Чернівці: Рута, 2011. – 48 с.

3. Гусар Л.В. Кримінальна віктимологія. Чернівці: Рута, 2011. – 44 с.