Список публікацій


Статті:

1. Тома М.Г. Заходи духовно-морального, виховного та ідеологічного характеру у процесі попередження професійної злочинності / М.Г. Тома // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика): Науково-практичний журнал. - № 2(36) 2016. К. 2016. – 216 с. - С. 136-139.

2. Тома М.Г. Участие в образовательном процессе и религиозное переосмысление личности преступника-профессионала, осужденного к лишению свободы / М.Г. Тома // Право и политика : Научно-методический журнал. Спецвипуск, 2016. Кыргызкая Республика г. Бешкек. – 290 с. – С. 254-257.

3. Тома М.Г. Ціннісні орієнтації та життєве прагнення професійних злочинців, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі / М.Г. Тома // Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К,: Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. – 372 с. – С. 53-56.

4. Тома М.Г. Основні ознаки професійної злочинної діяльності / М.Г. Тома // Право та державне управління, 2017. – №3. – С. 136-140.

5. Тома М.Г. Ставлення професіонального злочинця, засудженого до позбавлення волі, до режиму відбування покарання / М.Г. Тома // Приватне та публічне право, 2017. – №3. – С. 134-137.


Конференції:

1. Тома М. Г. Щодо ознак професійної злочинності / М.Г. Тома // Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.).. – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. – 220 с. – С. 45-49.

2. Тома М. Г. Ціннісні орієнтації злочинців, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі / М.Г.Тома // Актуальні проблеми сучасного правознавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.) – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. – 263 с. – С. 100-103.

3. Тома М. Г. Особистість політичного злочинця / М. Г. Тома // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 451-454.

4. Тома М. Г. Професійна злочинність: духовно-моральні та виховні заходи протидії / М.Г. Тома // Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 14-15 вересня 2018 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. – 172 с.