Список публікацій


Конференції:

1. Тома М. Г. Особистість політичного злочинця / М. Г. Тома // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 451-454.