Список публікацій


Статті:

1. Мельникова Т. Научная мысль ХІХ века о причинах женской насильственной преступности / Татьяна Мельникова // Legea si Viata. – 2014. – Nr. 2/3 (266). – C. 83-86.

2. Продан Т.В. Стан жіночої насильницької злочинності в Україні / Т.В. Продан // Право і суспільство. – 2014. – № 5-2. – С. 303-311.

3. Мельникова Т.В. Наукова думка ХХ століття про причини насильницької жіночої злочинності / Т.В. Мельникова // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 53-58.

4. Продан Т.В. Кримінологічна характеристика потреб жінок, задоволених злочинним насильницьким шляхом в Україні / Т.В. Продан // Право і суспільство. – 2015. – № 4 (2). – С. 161-167.

5. Продан Т.В. Злочинне мислення жінок, які вчиняють насильницькі злочини / Т.В. Продан // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4. – С. 147-154.


Конференції:

1. Мельникова Т.В. Історичний аспект причин дітовбивства / Т.В. Мельникова // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 256 с. – С. 198-200.

2. Мельникова Т.В. Погляди психологів другої половини ХХ століття на причини насильницької жіночої злочинності / Т.В. Мельникова // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса : Фенікс 2013. – 532 с. – С. 108-110.

3. Продан Т. Стан жіночої насильницької злочинності в Україні / Тетяна Продан // Протидія злочинності: теорія та практика : збірник матеріалів VІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів (курсантів) та молодих учених (м. Київ, 16 травня 2014 р.). – К. : Національна академія прокуратури України, 2014. – 484 с. – С. 159-163.

4. Продан Т.В. Щодо запровадження в Україні програм з протидії жіночій насильницькій злочинності / Т.В. Продан // Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 5-6 грудня 2014 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 216 с. – С. 179-182.

5. Продан Т.В. Криминологическая характеристика потребностей женщин, удовлетворенных преступным насильственным путем / Т.В. Продан // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2015 р.). – Х. : ХНУВС, 2015. – 368 с. – С. 132-133.