Кафедра кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пропонує у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Прокуратура»!


Майбутній магістр!

Якщо ти вирішив пов’язати своє життя з професією прокурора, що належить до числа чотирьох основних правничих професій, то ти маєш усвідомлювати, що прокурор як учасник відправлення правосуддя відіграє важливу роль у забезпеченні верховенства права та захисту прав людини, громадянина, держави. Створення законодавчих засад організації та діяльності органів прокуратури відповідно до Європейських стандартів та сучасного етапу розвитку суспільства, а також побудова нової моделі прокуратури вимагають поглиблених професійних знань і навичок, високого рівня ділових та моральних якостей.
Саме тому кафедра кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Прокуратура».
Магістерська програма за спеціальністю 081 «Прокуратура» логічно продовжує професійну підготовку юристів на якісно новому рівні, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти, застосовуючи положення чинного законодавства України.
Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу, професійні навички застосування положень кримінального та кримінального процесуального права, необхідні для доступу до професії ПРОКУРОР.
Магістерська програма «Прокуратура» розрахована на підготовку майбутніх прокурорів до ефективного та відповідального виконання обов’язків своєї професії.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Прокуратура» к.ю.н., доцент
Жаровська Галина Петрівна

h.zharovska@chnu.edu.ua
criminallawdep@chnu.edu.ua
Тел: +380 (50) 338 2002
   +380 (372) 58 48 37

Магістерська освітньо-професійна програма «Прокуратура»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Основи прокурорської діяльності (Василова-Карвацька О.В., Гусар Л.В)
Правові засоби протидії корупції (Боднарук О.М., Дякур М.Д.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Процесуальне керівництво прокурора (Шевчук А.В., Василова- Карвацька О.В.)
Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень (Данилюк М.І, Ющик О.І)
Підтримання публічного обвинувачення в суді (Гусар Л.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Прокуратура»
>>показати