Навчальні дисципліни

Список навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі кримінального права і криміналістики у 2017-2018 н. р.

Навчальна дисципліна
Викладач
Електронні ресурси
2 курс
Вступ до кримінального права
доц. Жаровська Г. П.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Вчення про суб’єкт злочину
ас. Чорней С. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Загальна кримінологія
доц. Гусар Л. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Кримінальне право
(Загальна частина)
доц. Жаровська Г. П.,
доц. Ющик О. І.

(лекції)
ас. Нікітіна О. А.,
ас. Савчук А. В.,
ас. Тома М. Г.,
ас. Чорней С. В.

(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
тестові завдання
Кримінологічний портрет злочинця
доц. Гусар Л. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Criminal Law of Ukraine (Common Part)
Assoc. Prof. Olena Yushchyk
(lectures and seminars)
Syllabus of the Academic Discipline
3 курс
Групова злочинність
доц. Жаровська Г. П.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Кіберзлочинність
ас. Савчук А. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Криміналістика
ас. Василова-Карвацька О. В.
(лекції та лабораторні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани лабораторних занять
тестові завдання
Кримінальне право
(Особлива частина)
доц. Шевчук А. В.,
доц. Данилюк М. І.

(лекції)
доц. Дякур М. Д.,
ас. Нікітіна О. А.,
ас. Савчук А. В.,
ас. Тома М. Г.

(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
тестові завдання
Призначення покарання
доц. Ющик О. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Пробація в Україні
доц. Ющик О. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Процесуальна діяльність прокурора: практикум
ас. Василова-Карвацька О. В.
(лекції та семінарські заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Criminal Law of Ukraine (Special Part)
Assoc. Prof. Oleksandr Bodnaruk
(lectures and seminars)
Syllabus of the Academic Discipline
4 курс
Криміналістика
доц. Боднарук О.М.,
ас. Василова-Карвацька О. В.

(лекції)
ас. Чорней С. В.
(лабораторні)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани лабораторних занять
тестові завдання
Магістри
Європейські стандарти кримінального права
доц. Жаровська Г. П.
(лекції)
доц. Боднарук О. М.
(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
Кваліфікація злочинів
доц. Шевчук А. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Кримінально-виконавче право
доц. Данилюк М. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Оперативно-розшукова діяльність
ас. Осипчук М. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Організаційно-правові основи прокурорської діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Правові основи протидії корупції
доц. Дякур М. Д.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Службова та професійна діяльність як об’єкти кримінально-правової охорони
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Теорії причин злочинності
доц. Данилюк М. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять