Навчальні дисципліни

Список навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі кримінального права і криміналістики у 2016-2017 н. р.

Навчальна дисципліна
Викладач
Електронні ресурси
1 курс
Антикорупційна культура
доц. Дякур М. Д.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Кримінальна ювенологія
ас. Нікітіна О. А.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
2 курс
Вступ до кримінального права
доц. Жаровська Г. П.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Загальна кримінологія
доц. Гусар Л. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Кримінальне право України
(Загальна частина)
доц. Жаровська Г. П.,
доц. Ющик О. І.

(лекції)
ас. Чорней С. В.,
ас. Нікітіна О. А.,
ас. Тома М. Г.

(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
тестові завдання
Кримінологічний портрет злочинця
доц. Гусар Л. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Criminal Law of Ukraine (Common Part)
Assoc. Prof. Olena Yushchyk
(lectures and seminars)
Syllabus of the Academic Discipline
3 курс
Кримінальне право України
(Особлива частина)
доц. Шевчук А. В.,
доц. Дякур М. Д.

(лекції)
доц. Ющик О. І.,
доц. Дякур М. Д.,
ас. Чорней С. В.,
ас. Нікітіна О. А.,
ас. Савчук А. В.,
ас. Тома М. Г.

(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
тестові завдання
Criminal Law of Ukraine (Special Part)
Assoc. Prof. Oleksandr Bodnaruk
(lectures and seminars)
Syllabus of the Academic Discipline
4 курс
Криміналістика
доц. Боднарук О.М.,
ас. Василова-Карвацька О. В.

(лекції)
ас. Чорней С. В.
(лабораторні)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани лабораторних занять
Кримінологія
доц. Нежурбіда С. І.
(лекції)
ас. Савчук А. В.
(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
Спеціалісти
Альтернативи кримінального переслідування
доц. Данилюк М. І.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Вчення про суб’єкт злочину
ас. Чорней С. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
Криміналістичне вчення про жертву злочину
доц. Гусар Л. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Кримінальна віктимологія
доц. Гусар Л. В.
(лекції та практичні)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани практичних занять
Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Оперативно-розшукова діяльність
ас. Осипчук М. М.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
Проблеми кваліфікації службових злочинів
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Проблеми кваліфікації транспортних злочинів
ас. Савчук А. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Розслідування комп’ютерних злочинів
ас. Савчук А. В.
(лекції та практичні)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани практичних занять
Сучасні проблеми криміналістики
ас. Василова-Карвацька О.В.
(лекції та семінари)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Магістри
Європейські стандарти кримінального права
доц. Жаровська Г. П.
(лекції)
доц. Боднарук О. М.
(семінари)
програма дисципліни
питання до іспиту
плани семінарських занять
Кваліфікація злочинів
доц. Шевчук А. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Криміналістичне вчення про жертву злочину
доц. Гусар Л. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Криміналістичні експертизи
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Кримінальне право зарубіжних країн
(Загальна частина)
доц. Ющик О. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани семінарських занять
Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Оперативно-розшукова діяльність
ас. Осипчук М. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Організаційно-правові основи прокурорської діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Правові основи протидії корупції
доц. Дякур М. Д.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Службова та професійна діяльність як об’єкти кримінально-правової охорони
доц. Боднарук О. М.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять
Теорії причин злочинності
доц. Нежурбіда С. І.
(практичні заняття)
програма дисципліни
питання до заліку
плани практичних занять