Кафедрою кримінального права і криміналістики студентам пропонується обрати наступні навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться бакалаврам
Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться бакалаврам на першому курсі навчання
Навчальна дисципліна
Викладач
Презентація дисципліни

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Кримінальна ювенологія
ас. Нікітіна О. А.

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Антикорупційна культура
доц. Дякур М. Д., ас. Тома М. Г.
Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться бакалаврам на другому курсі навчання
Навчальна дисципліна
Викладач
Презентація дисципліни

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Вступ до кримінального права
доц. Жаровська Г. П.
Кримінологічний портрет злочинця
доц. Гусар Л. В.

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Кримінологія
доц. Гусар Л. В.
Профілактика злочинності
доц. Гусар Л. В.
Аналіз і прогноз злочинності
ас. Савчук А. В.
Вчення про суб’єкт злочину
ас. Чорней С. В.
Насильницька злочинність неповнолітніх
ас. Нікітіна О. А.
Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться бакалаврам на третьому курсі навчання
Навчальна дисципліна
Викладач
Презентація дисципліни

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Призначення покарання
доц. Ющик О. І.
Групова злочинність
доц. Жаровська Г. П.
Звільнення від кримінальної відповідальності
доц. Ющик О. І.
Незакінчена злочинна діяльність
доц. Шевчук А. В., доц. Дякур М. Д.
Пробація в Україні
доц. Ющик О. І.

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Процесуальна діяльність прокурора: практикум
ас. Василова-Карвацька О. В.
Криміналістика
доц. Боднарук О.М.,
ас. Василова-Карвацька О. В.
Кваліфікація транспортних злочинів
ас. Савчук А. В.
Кримінально-правова охорона моралі
доц. Шевчук А. В.
Кіберзлочинність
ас. Савчук А. В.
Господарська діяльність як об’єкт кримінально-правової охорони
ас. Чорней С. В.
Кримінально-правова охорона національної безпеки України: практикум
доц. Шевчук А. В.
Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться бакалаврам на четвертому курсі навчання
Навчальна дисципліна
Викладач
Презентація дисципліни

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Кваліфікація злочинів: практикум
доц. Шевчук А. В.
Службова та професійна діяльність
як об’єкти кримінально-правової охорони
доц. Боднарук О. М.
Злочини проти власності: практикум
доц. Боднарук О. М.
Насильницькі злочини
доц. Гусар Л. В.
Тактика розслідування злочинів
доц. Чорней С. В.
Заходи кримінально-правового впливу
доц. Ющик О. І.

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Транснаціональна злочинність
доц. Жаровська Г. П.
Кримінально-виконавче право
доц. Данилюк М. І.
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
Злочини проти миру і безпеки людства: практикум
доц. Шевчук А. В., Тома М. Г.
Кримінальна віктимологія
доц. Гусар Л. В.
Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться магістрам
Навчальна дисципліна
Викладач
Презентація дисципліни

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Кримінально-виконавче право
доц. Данилюк М. І.
Правові основи протидії корупції
доц. Дякур М. Д.
Транснаціональна злочинність
доц. Жаровська Г. П.
Пенітенціарні системи зарубіжних країн
доц. Ющик О. І.
Службова та професійна діяльність
як об’єкти кримінально-правової охорони
доц. Боднарук О. М.
Заходи кримінально-правового впливу
доц. Шевчук А. В.
Кримінальне право зарубіжних країн
(Загальна частина)
доц. Ющик О. І.
Криміналістичне вчення про жертву злочину
доц. Гусар Л. В.

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Зарубіжна кримінологія
доц. Данилюк М. І.
Теорії причин злочинності
доц. Данилюк М. І.
Міжнародна кримінальна юстиція
доц. Жаровська Г. П.
Кримінальна пенологія
доц. Ющик О. І.
Кваліфікація злочинів
доц. Шевчук А. В.
Криміналістичні експертизи
ас. Василова-Карвацька О. В.
Кримінальне право зарубіжних країн (Особлива частина)
доц. Боднарук О. М.
Сучасні проблеми кримінального права
доц. Шевчук А. В.
Кримінальна віктимологія
доц. Гусар Л. В.
Кримінально-правова охорона моралі
доц. Шевчук А. В.
Організаційно-правові основи прокурорської діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.

ОСІННІЙ СЕМЕСТР (ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ)

Сучасні проблеми криміналістики
ас. Василова-Карвацька О. В.
Науково-технічні засоби у правоохоронній діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
Причинний зв’язок у кримінальному праві
доц. Жаровська Г. П.
Оперативно-розшукова діяльність
ас. Осипчук М. М.
Кримінологічна політика України
доц. Шевчук А. В.
Злочини проти миру, безпеки людства
та міжнародного порядку
доц. Шевчук А. В.