Кафедрою кримінального права і криміналістики студентам пропонується обрати наступні навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться бакалаврам
Навчальна дисципліна
Викладач
Презентація дисципліни
Антикорупційна культура
доц. Дякур М. Д.
Кримінальна ювенологія
ас. Нікітіна О. А.
Вступ до кримінального права
доц. Жаровська Г. П.
Кримінологічний портрет злочинця
доц. Гусар Л. В.
Кримінологія
доц. Гусар Л. В.,
д.ю.н., доц. Нежурбіда С. І.
Профілактика злочинності
ас. Савчук А. В.,
доц. Гусар Л. В.
Аналіз і прогноз злочинності
ас. Савчук А. В.
Звільнення від кримінальної відповідальності
доц. Ющик О. І.
Призначення покарання
доц. Ющик О. І.
Групова злочинність
доц. Жаровська Г. П.
Вчення про суб’єкт злочину
ас. Чорней С. В.
Процесуальна діяльність прокурора: практикум
ас. Василова-Карвацька О. В.
Криміналістика
доц. Боднарук О.М.,
ас. Василова-Карвацька О. В.
Кваліфікація транспортних злочинів
ас. Савчук А. В.
Кіберзлочинність
ас. Савчук А. В.
Пробація в Україні
доц. Ющик О. І.
Вибіркові навчальні дисципліни, які викладатимуться магістрам
Навчальна дисципліна
Викладач
Презентація дисципліни

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Кримінально-виконавче право
д.ю.н., доц. Нежурбіда С. І.
Правові основи протидії корупції
доц. Дякур М. Д.
Транснаціональна злочинність
доц. Жаровська Г. П.
Пенітенціарні системи зарубіжних країн
доц. Ющик О. І.
Службова та професійна діяльність
як об’єкти кримінально-правової охорони
доц. Боднарук О. М.
Заходи кримінально-правового впливу
доц. Шевчук А. В.
Кримінальне право зарубіжних країн
(Загальна частина)
доц. Ющик О. І.
Криміналістичне вчення про жертву злочину
доц. Гусар Л. В.

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Зарубіжна кримінологія
д.ю.н., доц. Нежурбіда С. І.
Теорії причин злочинності
д.ю.н., доц. Нежурбіда С. І.
Міжнародна кримінальна юстиція
доц. Жаровська Г. П.
Кримінальна пенологія
доц. Ющик О. І.
Кваліфікація злочинів
доц. Шевчук А. В.
Криміналістичні експертизи
ас. Василова-Карвацька О. В.
Кримінальне право зарубіжних країн (Особлива частина)
доц. Боднарук О. М.
Сучасні проблеми кримінального права
доц. Шевчук А. В.
Кримінальна віктимологія
доц. Гусар Л. В.
Кримінально-правова охорона моралі
доц. Шевчук А. В.
Організаційно-правові основи прокурорської діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.

ОСІННІЙ СЕМЕСТР (ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ)

Сучасні проблеми криміналістики
ас. Василова-Карвацька О. В.
Науково-технічні засоби у правоохоронній діяльності
ас. Василова-Карвацька О. В.
Огляд місця події
доц. Боднарук О. М.
Причинний зв’язок у кримінальному праві
доц. Жаровська Г. П.
Оперативно-розшукова діяльність
ас. Осипчук М. М.
Кримінологічна політика України
доц. Шевчук А. В.
Злочини проти миру, безпеки людства
та міжнародного порядку
доц. Шевчук А. В.