Кафедрою кримінального права і криміналістики студентам пропонується обрати наступні навчальні дисципліни, які викладатимуться на другому курсі